Ringkøbingvej, Herning

Kloakarbejde på Herning Fremads boldbaner 

Vi er begyndt på kloakarbejde fra Ringkøbingvej på tværs af Teglpark Stadion – se kloakplan her på siden.

Arbejdet omfatter nye regn- og spildevandsledninger –  separatkloakering og bliver udført i perioden fra 10. december 2018 til 1. marts 2019.

Formålet med projektet er, at:

  • forberede tilslutning af nye regn- og spildevandsledninger fra Fællesbos byggeri ved Ringkøbingvej 86 – påbegyndes december 2018
  • forberede tilslutning af HIK og Herning Fremad. Ændres fra fælles- til separatsystem.
  • at forberede separatkloakering i den sydvestlig del af Herning by.

 

I projektetapen skal fællesvand fra HIK og Herning Fremad blandes og separat regn- og spildevand fra Fællesbos udstykning i eksisterende fællesledning i nordlig del af boldbaner.

Det nye kloaksystem bliver om nogle år tilsluttet separat regnvandssystem inklusiv bassiner og spildevandssystem vest for Teglvænget.
Forinden skal dels gennemføres separering på tilsluttede ejendomme samt i de veje, der er planlagt separatkloakeret.

Tidsplan

De planlagte bassiner vest for Teglvænget (ved Langvad Enge) forventes udført i 2019.

 

 

Vi efterlader ingen regning til eftertiden