Til­gængeligheds­erklæring

HERNING VAND HOLDING for­plig­ter sig til at gøre web­s­te­det https://www.herningvand.dk tilgængeligt

Om os > Det med småt (jura/vedtægter) > Tilgængelighedserklæring

Brug ikonet til højre

Til høj­re i dit brow­ser vin­due fin­der du vores til­gæn­ge­lig­heds panel. Her kan du skif­te skrift­stør­rel­se, kon­trast m.m

tilgængelighed

Få læst teksten op

Du kan down­lo­a­de en gra­tis fjer­n­be­tje­ning til oplæsning