Til­gængeligheds­erklæring

Vi er for­plig­te­de til at gøre vores web­s­i­te til­gæn­ge­ligt for syns- og hørehæmmede.

Om os > Det med småt (jura/vedtægter) > Tilgængelighedserklæring

Tilgængelighederklæring for herningvand.dk

Jævnfør web­til­gæn­ge­lig­heds­lo­ven, § 4 er vi for­plig­tet til at gøre vores web­s­i­te til­gæn­ge­ligt for syns- og hørehæmmede.

Derfor har vi imple­men­te­ret diver­se til­tag for at hjæl­pe vores syns- og høre­hæm­me­de besø­gen­de. Du fin­der de for­skel­li­ge til­tag her til højre.

Derudover er det lov­plig­tigt at offent­lig­gø­re og ajour­fø­re til­gæn­ge­lig­hed­ser­klæ­rin­ger for vores web­s­i­te og mobilapplikation.

En til­gæn­ge­lig­hed­ser­klæ­ring doku­men­te­rer til­gæn­ge­lig­he­den på et web­s­ted eller en mobilap­pli­ka­tion og inde­hol­der kon­tak­t­in­for­ma­tion til den ansvar­li­ge myn­dig­hed eller offent­li­gret­li­ge organ.

Du fin­der til­gæn­ge­lig­hed­ser­klæ­rin­gen for herningvand.dk herunder.

Er du synshæmmet?

Til høj­re i dit brow­ser vin­due fin­der du vores til­gæn­ge­lig­heds­pa­nel. Her kan du skif­te skrift­stør­rel­se, kon­trast m.m

tilgængelighed

Er du hørehæmmet?

Så kan du down­lo­a­de en gra­tis fjer­n­be­tje­ning til oplæs­ning af vores website.

Tilgængelighederklæring