Beregn din pris

Hvad er pri­sen på vand- og spildevand?

Privat > Selvbetjening > Prisberegner

Beregn din pris 2022

Vores pris­be­reg­ner er pt. ude af drift pga. opda­te­rin­ger. Har du spørgs­mål til din pris, er du vel­kom­men til at kon­tak­te vores kun­de­ser­vi­ce på tlf. 9999 2299.

Indtast dit for­brug af m3 vand og se pri­sen for drikke- og spil­de­vand samt det sam­le­de beløb.

OBS: Per 1. juni, 2022 hæve­de vi pri­sen på afled­ning af spil­de­vand til 35 kr. pr. m3 eks­kl. moms (pri­sen fra 1. janu­ar til 30. juni 2022 var 33kr. per m3). Dette tager bereg­ne­ren ikke høj­de for. Den bereg­ne­de pris er der­for kun en cir­kapris, og du skal for­ven­te, at den reel­le afreg­ning for 2022 vil være højere.

Privat vandværk

Modtager du vand fra et pri­vat vand­værk, skal du kon­tak­te dit vand­værk for at få oplyst din pris. Du kan se en over­sigt over alle pri­va­te vand­vær­ker her.