Ejendomsmægler

Klik på gen­ve­je­ne her­un­der for at fin­de den infor­ma­tion du søger

Samarbejdspartnere > Ejendomsmægler

Ejendomsmægler

Alt du skal vide om salg af bolig og vandforsyningen

Som ejen­doms­mæg­ler er det som oftest dig, der sør­ger for at med­dele os, at en solgt ejen­dom har fået nye eje­re. Det gør du nemt og hur­tigt via vores kun­depor­tal Min Side.

Har en poten­ti­el køber spørgs­mål ved­rø­ren­de klo­a­ke­ring på ejen­dom­men, kan du se hvor­dan klo­a­k­rør og stop­ha­ner er pla­ce­ret i hele Herning Kommune via vores webgraf.

Har du andre spørgs­mål, er du altid vel­kom­men til at fan­ge vores kun­de­ser­vi­ce. Du fin­der kon­tak­t­in­fo herunder.