CVR‑, EAN- og Kontonumre

Du skal som leve­ran­dør og sam­ar­bejds­part­ner være opmærk­som på, at du sen­der din fak­tu­ra til ret­te selskab.

Om os > CVR‑, EAN- og Kontonumre

CVR‑, EAN- og Kontonumre

Herning Vand består af tre selskaber:

  • Herning Vand Holding A/S
  • Herning Vand A/S
  • Herning Rens A/S

Det er der­for meget vig­tigt, at du får sendt din fak­tu­ra til det rig­ti­ge CVR og/eller EAN-nummer, og at du benyt­ter det kor­rek­te kontonummer.

Hvis du er i tvivl eller har spørgs­mål, er du meget vel­kom­men til at kon­tak­te os. Du kan også kon­tak­te med­ar­bej­de­ren, der har bestilt en vare/ydelse hos dig, direkte.

Vores bog­hol­de­ri for­be­hol­der sig ret­ten til at sen­de fak­tu­ra­er retur, der ikke opfyl­der kravene.

Herning Vand Holding A/S

CVR- NUMMER
25 81 06 19

EAN-NUMMER
579 000 1899 202

KONTONUMMER
5059 – 000 116 068 9

OBS
Ved ind­be­ta­ling af fak­tu­ra på for­brugs­af­reg­ning skal føl­gen­de kon­tonum­mer bruges

5059 – 000 116 048 1

 

 

Herning Vand A/S

CVR- NUMMER
35 38 59 67

EAN-NUMMER VAND (VANDVÆRKER OG LEDNINGSNET)
579 800 5520 085

KONTONUMMER VAND
5059 – 000 116 070 5

EAN-NUMMER AFLØB (PUMPESTATIONER OG KLOAKNET)
579 800 5520 092

KONTONUMMER AFLØB
5059 – 000 116 069 7

Herning Rens A/S

CVR- NUMMER
35 38 59 83

EAN-NUMMER RENS (RENSEANLÆG)
579 800 5520 108

KONTONUMMER RENS
5059 – 000 116 071 3

EAN-NUMMER GASMOTOR
579 800 5520 115

KONTONUMMER GASMOTOR
5059 – 000 116 072 1