Klagevejledning

Fejl begår vi alle sam­men – også os her hos Herning Vand.

Fejl og klager

Fejl begår vi alle sam­men – også os her hos Herning Vand. Men vi vil meget ger­ne lære af vores fejl og ikke mindst ret­te op på dem. Derfor vil vi rig­tig ger­ne høre fra dig, hvis du mener, vi har begå­et en fejl.

Giv os et kald på tlf. 9999 2299 eller send en mail på info@herningvand.dk, så ser vi, om vi ikke sam­men kan løse problemet.

Klagevejledning

Er du ikke enig i den løs­ning, vi kom­mer frem til, og ønsker du der­for at kla­ge over os, har du mulig­hed for at ind­brin­ge din kla­ge til Center for Klageløsning/Forbrugerklagenævnet. Du ind­be­ret­ter kla­gen via Nævnenes Hus.

vandløsninger skal løse USAs vandkrise herning vand