Entreprenør/kloakmester

Som entre­pre­nør eller auto­ri­se­ret klo­ak­me­ster er du en vig­tig med­spil­ler, når vi arbej­der på stør­re projekter.

Samarbejdspartnere > Entreprenør/kloakmester

Entreprenør & kloakmester

Som autoriseret kloakmester eller entreprenør er du en vigtig brik for vores kunder

For at hjæl­pe sam­ar­bej­det på vej har vi her sam­let en ræk­ke infor­ma­tio­ner og gode råd. Det er bl.a. her, du kan fin­de prin­cip­skit­ser, info om afhent­ning af klo­ak­dæks­ler og se tid­li­ge­re afhold­te udbud.

Desuden kan du fin­de vores ret­nings­linjer for klo­ak­me­stre samt gode links og fol­de­re, der kan hjæl­pe dig med at hjæl­pe vores kunder.

Har du brug for at snak­ke med os, fin­der du her­un­der link til kon­tak­top­lys­nin­ger på samt­li­ge medarbejdere.