Om kloak

Materialer og infor­ma­tion omkring klo­ak, sepa­re­ring og skelbrønd.

Viden og Materialer > Om klo­ak

Alt om kloak

En gemt men meget vigtig installation, der skal vedligeholdes

Kloakken er nok ikke den instal­la­tion, du giver mest opmærk­som­hed. Men der er man­ge gode grun­de til jævn­ligt at tjek­ke klo­ak­ken for ska­der og sam­ti­dig ren­se den. Vedligeholder du ikke din klo­ak, kan du risi­ke­re vandskade.

Kloakken er det system af rør og brøn­de under og omkring din bolig, der leder spil­de­vand fra dit køk­ken og bade­væ­rel­se – og i man­ge boli­ger også regn­vand – væk fra din matri­kel og ud i det kom­mu­na­le klo­ak­net og vide­re hen til ren­se­an­læg­get. Kloakrørene sam­les i for­skel­li­ge brøn­de, som igen leder spil­de­van­det vide­re igen­nem rør til de sto­re kom­mu­na­le klo­a­k­rør, der løber i vejen.

Her på siden giver vi dig gode råd om din klo­ak, hvad du abso­lut ikke skal hæl­de i den, og for­kla­rer dig om kloakseparering.