Presse

Download logo og bil­le­d­ar­ki­ver samt find pres­se­med­del­el­ser og kon­tak­t­in­fo for pressen.

Om os > Presse

Presseansvarlig

Henvendelser fra pres­sen bedes ret­tet til kommunikations­medarbejder Pernille Byrgesen

Pernille Byrgesen
Pernille Byrgesen

Kommunikationsmedarbejder

pby@herningvand.dk
tlf.: 3010 2009

Historie herning vand logo

Hent logo

Læs ven­ligst doku­men­tet »Vigtigt« når du har hen­tet vores logo.