Kontakt Herning Vand

Har du brug for hjælp, er vi klar.

Kontakt

kontakt herning vand

Kan vi hjælpe dig?

Har du spørgs­mål, som du ikke kun­ne fin­de svar på her på hjem­mesi­den? Eller er der noget, du ger­ne vil have uddy­bet? Så sid­der vi klar til at hjæl­pe dig.

Send en mail til vores kun­de­ser­vi­ce, ring til vores hoved­num­mer eller find kon­tak­top­lys­nin­ger på en spe­ci­fik med­ar­bej­der. Du fin­der alle de infor­ma­tion, du har brug for, på dis­se sider.

Vi sva­rer hur­tigst muligt inden­for vores åbning­sti­der, der er:

Mandag – Torsdag: Kl. 09:00 – 15:00
Fredag: Kl. 09:00 – 12:00