Priser

Find og beregn pri­sen på vand, til­meld beta­lings­ser­vi­ce og bliv klo­ge­re på din regning.

Priser

Herning Vand

Hvad koster vand i Herning Kommune?

Vand koster pen­ge, når det kom­mer ud af hanen, og når det ryger ned i klo­ak­ken for at bli­ve ren­set på ren­se­an­læg­get. Hvad det koster, hvor­dan din reg­ning er skru­et sam­men og hvil­ke betin­gel­ser, vedtæg­ter og regu­la­ti­ver, vi arbej­der under, kan du fin­de infor­ma­tion om her.

Har du yder­li­ge­re spørgs­mål til pri­sen, din reg­ning eller andet, er du vel­kom­men til at kon­tak­te vores kundeservice.