Betalingsvedtægt

Herning Vand A/S har fast­sat reg­ler om til­slut­ning til klo­ak­net­tet og beta­ling for spil­de­vands­hånd­te­ring i Herning Kommune.

Priser > Betalingsvedtægt

Betalingsvedtægt

Herning Vand A/S har fast­sat reg­ler om til­slut­ning til klo­ak­net­tet og beta­ling for spil­de­vands­hånd­te­ring i Herning Kommune. Betalingsvedtægten gæl­der for alle ejen­dom­me, der er til­slut­tet Herning Vand A/S’ spil­de­vands­an­læg eller som er til­knyt­tet Herning Vand A/S ved kon­trakt­ligt med­lem­skab jf. para­graf 7a i betalingsloven.

vandstråle