Viden og Materialer

Bliv klo­ge­re på van­dets forun­der­li­ge verden.

Viden og Materialer

Bliv klo­ge­re

Find gratis materialer og viden om vand

Vi ved en del om vand – både det du skal drik­ke, bru­ge til mad­lav­ning, bade i osv. og også om det vand, du skal af med bag­ef­ter. Vi ved, hvor­dan det skal behand­les, og hvor­dan du behand­ler det og dine instal­la­tio­ner bedst. Vi har styr på sepa­re­ring, skel­brøn­de og også på, hvor­dan vi sik­rer, at alt arbej­de på vores anlæg bli­ver udført med den størst muli­ge sikkerhed.

Meget af det har vi lavet pje­cer om, og de pje­cer samt en mas­se andet nyt­tig viden har vi sam­let her på sider­ne. Kig dig omkring – bliv inspi­re­ret og måske end­da klo­ge­re på van­det forun­der­li­ge verden.

Er der noget, du mang­ler svar på, er du altid vel­kom­men til at kon­tak­te os.