Erhverv

Klik på gen­ve­je­ne her­un­der for at fin­de den infor­ma­tion du søger.

Erhverv

For hele Herning

Også erhvervslivet har brug for vand i hanen

Er du erhvervskun­de hos Herning Vand, er det her, du fin­der al den infor­ma­tion, du har brug for om f.eks. pri­ser, fri­ta­gel­se for spil­de­vands­af­gift, trap­pe­til­mel­ding og hvor­når vi gra­ver på ved din virk­som­hed. Du fin­der også alle vores selvbetjeningsløsninger.

Finder du ikke det, du søger, er du altid vel­kom­men til at kon­tak­te os på tele­fon eller mail. Du fin­der kon­tak­t­in­fo og åbning­sti­der på vores Kundeservice herunder.

herning vand prikker