Tilmeld betalings­service

Med en afta­le ved beta­lings­ser­vi­ce (BS) over­fø­rer Nets det beløb, din reg­ning lyder på, og sik­rer, at du få betalt den i ret­te tid

Privat > Selvbetjening > Tilmeld beta­lings­ser­vi­ce

Sådan opretter du en BS-aftale

  • Hav din Herning Vand reg­ning klar
  • Klik på den blå knap herunder
  • Udfyld for­mu­la­ren med dit CPR-nummer, det registrerings- og kon­tonum­mer beta­lin­gen skal træk­kes fra samt dit BS kun­de­num­mer, som du fin­der på regningen.
  • Vi har på for­hånd udfyldt dit PBS-nummer og Deb.gr.nr.

Oplysninger til brug ved manu­el til­mel­ding til BS

PBS-nr.  Deb. gruppe  BS Kundenr. 
07153015  00001  Fremgår af din fak­tu­ra (se herunder) 
Fakturaeksempel PBS Info