Arnborg

Information om plan­lag­te klo­akpro­jek­ter kan du se på kor­tet. Kortet viser sta­tus over klo­a­ke­rings­for­hol­de­ne i de enkel­te områ­der af byen, samt hvor Herning Vand har pla­ner om at renove­re kloakken.

OBS! Kortet er vej­le­den­de og opdateres/ændres løbende.

Du kan fin­de en uddy­ben­de sig­na­tur­for­kla­ring til kor­tet ved at klik­ke på den blå knap “Signaturforklaring for plan­lag­te klo­akpro­jek­ter” under kor­tet (åbner i nyt vindue).

Orienteringsbreve og adresselister – 14. juni, 2021

Der er den 14. juni, 2021 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Arnborg.

Orienteringsbreve og adresselister – 12. september, 2016

Der er den 12. sep­tem­ber, 2016 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Arnborg.

Orienteringsbreve og adresselister – 14. juni, 2021

Jens Provsts Vej, Højbovej, Præstelunden, Bygaden, Birkebækvej

Tilbagebetaling af en del af klo­ak­til­slut­nings­bi­dra­get for hånd­te­ring af alt regnvand:

Fristen er udløbet

Sportsvej

Tilbagebetaling af en del af klo­ak­til­slut­nings­bi­dra­get for hånd­te­ring af alt regnvand:

Fristen er udløbet

Den reste­ren­de del af fæl­les­klo­a­ke­ret områ­de i Arnborg, omfat­ten­de bl.a. neden­stå­en­de veje:

Krogvejen, Skovbrynet, Skovbjergvænget, Skovkrogen, Skovtoften, Skjernvej, Greenvej, Degnekrogen, Postkrogen, Gl. Skarrildvej, Chr. Dalgas Vej

Tilbagebetaling af en del af klo­ak­til­slut­nings­bi­dra­get for hånd­te­ring af alt regnvand:

Mulighed for til­ba­ge­be­ta­ling udlø­ber 1. sep­tem­ber 2024

Orienteringsbreve og adresselister – 14. juni, 2021

Her kan du skri­ve tekst

You can drag-and-drop it like any other Beaver Builder modu­le. Then add all your questions with respecti­ve answers. That’s it! You can then cust­o­mize the FAQ section with design settings.

In a modu­le, you will find an option to enab­le sche­ma sup­port. Once you enab­le this option, FAQ sche­ma will be auto­ma­ti­cal­ly added to your page. In case you are using an exter­nal plu­gin to add sche­ma you can keep it disabled.

The modu­le fol­lows Google gui­de­li­nes and adds FAQ schema.

Orienteringsbreve og adresselister – 14. juni, 2021

Her kan du skri­ve tekst

You can drag-and-drop it like any other Beaver Builder modu­le. Then add all your questions with respecti­ve answers. That’s it! You can then cust­o­mize the FAQ section with design settings.

In a modu­le, you will find an option to enab­le sche­ma sup­port. Once you enab­le this option, FAQ sche­ma will be auto­ma­ti­cal­ly added to your page. In case you are using an exter­nal plu­gin to add sche­ma you can keep it disabled.

The modu­le fol­lows Google gui­de­li­nes and adds FAQ schema.