Ilskov

Information om plan­lag­te klo­akpro­jek­ter kan du se på kor­tet. Kortet viser sta­tus over klo­a­ke­rings­for­hol­de­ne i de enkel­te områ­der af byen, samt hvor Herning Vand har pla­ner om at renove­re kloakken.

OBS! Kortet er vej­le­den­de og opdateres/ændres løbende.

Du kan fin­de en uddy­ben­de sig­na­tur­for­kla­ring til kor­tet ved at klik­ke på den blå knap “Signaturforklaring for plan­lag­te klo­akpro­jek­ter” under kor­tet (åbner i nyt vindue).

Orienteringsbreve og adresselister – 2021

Der er den 16. og 24. juni, 2021 sendt ori­en­te­rings­brev til en ræk­ke huse­je­re i Ilskov.

Nedsivning og delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Fristen for at søge om del­vis til­ba­ge­be­ta­ling af til­slut­nings­bi­drag for Ilskov udløb den 7. april, 2022. Du kan fin­de mere infor­ma­tion på føl­gen­de link Find infor­ma­tio­ner om nedsiv­ning på din ejen­dom – Herning Vand