Her arbejder vi 

Her kan du se, hvor vi arbej­der lige nu og fin­de info om nuvæ­ren­de og kom­men­de pro­jek­ter i din by.

Driftsinfo og pro­jek­ter > Nuværende og plan­lag­te projekter

Nuværende og planlagte projekter

På kor­tet her­un­der fin­der du de stør­re pro­jek­ter, vi enten er i gang med eller har planlagt.

Du kan bru­ge iko­ner­ne her­un­der til at sor­te­re i projekterne.

 

Igangværende pro­jek­ter

Renovering og udskift­ning af eksi­ste­ren­de drikke- og spil­de­vands­led­nin­ger der er i gang pt.

 

 

Planlagte pro­jek­ter

Er områ­der, der efter pla­nen, bli­ver til et igang­væ­ren­de pro­jekt inden­for de kom­men­de år.

Her arbejder vi i din by

Få en over­sigt over hvad vi arbej­der med i din by