Her arbejder vi 

Her kan du se, hvor vi arbej­der lige nu og fin­de info om nuvæ­ren­de og kom­men­de pro­jek­ter i din by.

Driftsinfo og pro­jek­ter > Nuværende og plan­lag­te projekter

Nuværende og planlagte projekter

På kor­tet her­un­der fin­der du de stør­re pro­jek­ter, vi enten er i gang med eller har planlagt.

Du kan bru­ge iko­ner­ne her­un­der til at sor­te­re i projekterne.

 

Anlægsprojekter

Er renove­ring og udskift­ning af eksi­ste­ren­de drikke- og spildevandsledninger.

 

 

Byggemodning

Er helt nye anlæg, hvor der ikke tid­li­ge­re har været for­sy­ning af drik­ke­vand og spildevandskloakeret.

Planlagte pro­jek­ter

Er områ­der, der efter pla­nen bli­ver til et anlægsprojekt.

Drift

Er eksi­ste­ren­de drikke- og spil­de­vands­led­nin­ger, der skal drif­tes ellers punktrenoveres.

 

Her arbejder vi i din by

Få en over­sigt over hvad vi arbej­der med i din by

Senest udsendte sms’er

Klik på sms’en for at læse hele beskeden

 • Alle adres­ser i Herning kom­mu­ne [Hul i asfalt ]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Alle adres­ser i Herning kom­mu­ne [Vandbrud]


 • Alle adres­ser i Herning kom­mu­ne [Vandbrud]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Alle adres­ser i Herning kom­mu­ne [Vandbrud]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud – Gjellerupbakken]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Alle adres­ser i Herning kom­mu­ne [Spildevand – Akut spuling af kloak ]


 • Alle adres­ser i Herning kom­mu­ne [Spildevand – Akut spuling af kloak ]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Planlagte pro­jek­ter [Test]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Planlagte pro­jek­ter [test]


 • Alle adres­ser i Herning kom­mu­ne [Spuling og tv-inspektion på Ørrevej og Ørrevænget]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Planlagte pro­jek­ter [Testprojekt]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud – Hospitalsparken]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud – Gl Vejlevej]


 • Planlagte pro­jek­ter [Test]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Alle adres­ser i Herning kom­mu­ne [Vandbrud – Ørrevænget]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud – Ørrevej]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud – Ravnsbjerg Krat]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Alle adres­ser i Herning kom­mu­ne [Vandbrud Sinding]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Renovering – Mindegade]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse – Guldborgvej]


 • Alle adres­ser i Herning kom­mu­ne [Vandbrud]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud]


 • Alle adres­ser i Herning kom­mu­ne [Vandbrud – Lindebakken/Løvbakkevej]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Alle adres­ser i Herning kom­mu­ne [Vandbrud]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Driftsforstyrrelse]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Ledningsrenovering – Mindegade]


 • Alle adres­ser i Herning kom­mu­ne [Vandbrud]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud – Vestergade]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Vandbrud – Poppelbakken]


 • Alle adres­ser i Herning kom­mu­ne [Vandbrud]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Jeppe Aakjærsvej – Midlertidig lukning]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Sinding Hovedgade – Lukning v. Skoletoften/Nøvlingvej]


 • Alle adres­ser i Herning kom­mu­ne [Driftsforstyrrelse på vand­led­nings­net­tet på Bredgade 23 – 25 i Herning]


 • Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kom­mu­nen [Ledningsrenovering – Sinding Hovedgade]