Bredgade Vest, Herning C

Kloak, drikkevand og belægning skal fornyes

Herning Kommune & Herning Vand laver et fælles-udbud på udskiftning af forsyningsledninger og belægning. Derudover vil andre forsyninger også udskifte kabler osv.

Herning Kommune har besluttet at semi-separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand fra nedløb på facade og vejafvanding føres til ny beplantning & regnvandsledningen.  spildevand (toilet og afløb) samt regnvand fra bagsiden af husene eller belægning afledes i fællesledning (kombineret regn,- og spildevand). Regnvandet ledes i fremtiden til regnvandsbassin med udløb til de nærliggende åer, og spildevand ledes til rensningsanlæg.

Tidsplan:
Herning Vand starter som de første med at grave omkring 1. oktober 2019. Vi forventer at vores del af afsluttet ved udgangen af november måned. Hele projektet forventes at vare ca. 12 mdr.

Påbud:
Der vil ikke blive sendt påbud om fuld separering, da det som sagt er et semi-separeret område.

Projektet:
Herning Vand udskifter kloak frem til skel. Der vil blive ført 2 stikledninger fra til ejendommen (en stikledning til spildevand & regnvands fra bagside af ejendom & en stikledning til regnvand) Det vil være muligt for alle ejendomme at aflede regnvand til regnvandsledningen hvis man ønsker det.

Der vil samtidig blive udskiftet drikkevandledning frem til den nuværende stophane.

 

 

SE KORT

Vi efterlader ingen regning til eftertiden