Samtykkeerklæring, Majsvænget

Samtykkeerklæring, Majsvænget

Jeg erklærer hermed at være ejer af den ejendom, som jeg registrerer nu og at være indforstået med, at nedenstående arbejde kan udføres på ejendommen.
  • Oplysninger vedrørende ejendommen

    Udfyldes af ejer
  • Vibrationsmålingsudstyr

    Herning Vand anvender, hvis det vurderes nødvendigt, vibrationsmålingsudstyr for at sikre, at vibrationer/rystelser fra kloakarbejdet ikke overstiger de tilladte grænseværdier. På ejendommenes fundament/sokkel vil der blive monteret måleudstyr, som vil blive fastgjort i et 5 mm hul, der bliver boret. Efter anvendelse sørger Herning Vand for, at hullet bliver repareret af et professionelt murerfirma.MARKER FELT
  • Fotoregistrering

  • MM slash DD slash YYYY
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Har du spørgsmål til aftaleerklæringen, så spørg mig


CLAUS HEMMINGSEN

Projektleder
cvh@herningvand.dk
tlf.: 4083 0818