Nyhedsarkiv >Kundeservice er lukket den 16. og 17. april

Nyhed

Kundeservice er lukket den 16. og 17. april

herning vand prikker

15. april 2024

Vores Kundeservice er på kur­sus tirs­dag den 16. og ons­dag den 17. april. Det bety­der, at vi ikke besva­rer tele­fo­ner og mails dis­se dage, og at kon­to­ret på Ålykkevej er luk­ket for per­son­lig betjening.

Send os ger­ne en mail på info@herningvand.dk med dit navn, num­mer og hvad hen­ven­del­sen dre­jer sig om. Så ven­der vi retur til dig, så snart vi er tilbage.

Vi bekla­ger den ulej­lig­hed, oven­stå­en­de måt­te medføre.