Skal du bygge eller bygge om?

Få hjælp til at udfø­re arbej­de ved­rø­ren­de klo­ak og drik­ke­vands­led­nin­ger korrekt

Privat > Værd at vide > Skal du byg­ge eller byg­ge om?

Herning Vand

Hvad koster vand i Herning Kommune?

Vand koster pen­ge, når det kom­mer ud af hanen, og når det ryger ned i klo­ak­ken for at bli­ve ren­set på ren­se­an­læg­get. Hvad det koster, hvor­dan din reg­ning er skru­et sam­men og hvil­ke betin­gel­ser, vedtæg­ter og regu­la­ti­ver, vi arbej­der under, kan du fin­de infor­ma­tion om her.

Har du yder­li­ge­re spørgs­mål til pri­sen, din reg­ning eller andet, er du vel­kom­men til at kon­tak­te vores kundeservice.