Afbrydelse af regn- og spildevandsstik

Anmodning om afbry­del­se af regn- og spildevandsstik

Privat > Selvbetjening > Afbrydelse af regnvand- og spildevandsstik

Afbrydelse af regn- og spildevandsstik

I for­bin­del­se med nedriv­nin­ger af byg­nin­ger – enten per­ma­nent, eller mid­ler­ti­digt, skal du som ejer i sam­ar­bej­de med Herning Vand tage stil­ling til, om regn- og spil­de­vandstik­led­nin­ger skal afbry­des ved hoved­led­nin­gen eller bibe­hol­des til sene­re brug.

Afbrydelse af drikkevand 

Hvis du vil anmo­de om afbry­del­se af din drik­ke­vands­for­sy­ning, skal du udfyl­de for­mu­la­ren her