Afbrydelse af drikkevandsforsyningen

Anmodning om afbry­del­se af drikkevandsforsyning

Privat > Selvbetjening > Afbrydelse af drikkevandsforsyningen

Anmodning om afbrydelse af forsyning

I for­bin­del­se med nedriv­nin­ger af byg­nin­ger – enten per­ma­nent, eller mid­ler­ti­digt – skal du som ejer tage stil­ling til, om måle­ren skal afmel­des, samt om stik­led­nin­ger skal afbry­des ved hoved­led­nin­gen eller bibe­hol­des til sene­re brug. Det gør du ved at udfyl­de neden­stå­en­de formular.

Spildevand

Hvis du vil anmo­de om afbry­del­se af dit regnvand- og spil­de­vands­stik, skal du udfyl­de for­mu­la­ren her