Hammerum

Her finder du aktuel information om det arbejde, vi pt. udfører i din by eller har planer om at udføre.

Planlagte kloakprojekter

Information om planlagte kloakprojekter finder du ved at klikke på kortet til højre.

Kortet viser status over kloakeringsforholdene i de enkelte områder af byen, samt hvor Herning Vand har planer om at renovere kloakken.

OBS! Kortet er vejledende og opdateres/ændres løbende.

Du kan finde en uddybende signaturforklaring til kortet ved at klikke på den blå knap “Signaturforklaring for planlagte kloakprojekter” under kortet (åbner i nyt vindue).


Igangværende kloakprojekter

Information om igangværende projekter findes herunder.
Har du spørgsmål til de enkelte projekter, finder du kontakt information under det pågældende projekt.


Orienteringsbreve og adresselister

Der er den 4. december 2018 sendt orienteringsbrev til en række husejere i Hammerum.
Klik på de blå knapper til højre for at se orienteringsbrevet samt hvem det er sendt til.


Etablering af nye regnvandssøer m.v. i Hammerum V.
Herning Vand har besluttet at etablere nye regnvandssøer i forbindelse med den kommende separering af kloaknettet i den vestlige del af Hammerum by i de kommende år.

De nye regnvandssøer m.v. etableres på Egetæppers arealer mellem selve fabrikken på Industrivej Nord og Ny Gjellerupvej (Silkeborgvej 147)

Der etableres to nye regnvandssøer med en åben vandvej imellem disse samt to nye tilløbsgrøfter til den ene regnvandssø.

Endvidere etableres der tre nye rørledninger, som placeres nord-syd på arealet. De tre nye rørledninger er henholdsvis en ny spildevandsledning (Ø 400 PVC), en ny regnvandsledning (Ø 400 PVC) og en ny drænledning (Ø 315 PVC) med tilhørende brønde.

Selve spildevandsledningen fortsættes nord for Hammerum Bæk og tilsluttes en eksisterende spildevandledning til Herning Renseanlæg.

Overskudsjorden fra gravning af de 2 nye regnvandssøer anvendes til anlæg af 2 nye bakker på samme areal.

Anlægsarbejdet i udføres i perioden SEP – DEC 2021.

Udførende entreprenør
Vestjysk Kloak & Anlæg ApS  – VKA
Nedervej 14
Staby
6990 Ulfborg

Kontaktperson
Bjarne Korsdal
Tlf.  2834 0217
Mail: bjarne@vka-staby.dk

Projektleder for Herning Vand
Carsten Moes Jørgensen
Tlf. 2172 8132
Mail: cmj@herningvand.dk

Daglig TILSYN i anlægsperioden
Carsten Moes Jørgensen
Tlf. 2172 8132
Mail: cmj@herningvand.dk

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

Nedsivning

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

Tilladelse til nedsivning

Ansøg om tilladelse til nedsivning her. OBS: Kræver NemID.

Rottebekæmpelse

Inden projektet går i gang, vil vi bekæmpe rotter. Se her, hvad du selv kan gøre, for at sikre din ejendom.