Aulum

Her finder du aktuel information om det arbejde vi pt. udfører i din by, eller har planer om at udføre.

Planlagte kloakprojekter

Information om planlagte kloakprojekter finder du ved at klikke på kortet til højre.

Kortet viser status over kloakeringsforholdene i de enkelte områder af byen, samt hvor Herning Vand har planer om at renovere kloakken.

OBS! Kortet er vejledende og opdateres/ændres løbende.

Du kan finde en uddybende signaturforklaring til kortet ved at klikke på den blå knap “Signaturforklaring for planlagte kloakprojekter” under kortet (åbner i nyt vindue).


Igangværende kloakprojekter

Information om igangværende projekter findes herunder.
Har du spørgsmål til de enkelte projekter, finder du kontakt information under det pågældende projekt.


Orienteringsbreve og adresselister

Der er den 22. januar 2014 sendt orienteringsbrev til en række husejere i Aulum.
Klik på de blå knapper til højre for at se orienteringsbrevet samt hvem det er sendt til.


KLOAK: ANLÆG AF NY SPILDEVANDSTRYKLEDNING PÅ STRÆKNINGERNE HADERUP – FELDBORG – HODSAGER – AULUM SAMT SØRVAD – AULUM

Da renseanlæggene i Haderup, Feldborg og Sørvad er ved at være udtjente og skal udskiftes med nye renseanlæg, har Herning Vand besluttet i stedet at aflede kloakspildevandet fra Haderup, Feldborg og Sørvad til Aulum Renseanlæg.

Ovenstående sker ved at etablere en trykledning til kloakspildevand (pumpeledning) på strækningerne Haderup – Feldborg – Hodsager – Aulum samt Sørvad – Aulum (se oversigtsplan).

Trykledningen til kloakspildevand udføres i følgende dimensioner:
Haderup – Feldborg: Ø 110 PE
Feldborg – Hodsager: Ø 140 PE
Hodsager – Aulum: Ø 180 PE

Sørvad – Motorvej Herning/Holstebro: Ø 140 PE
Motorvej Herning/Holstebro – Aulum: Ø 200 PVC (gravitation)

På strækningen Haderup – Feldborg – Hodsager – Aulum etableres fire pumpestationer (primært placeret på renseanlægsgrundene). På strækningen Sørvad – Aulum placeres to pumpestationer (Vejvad og Sørvad). På begge strækninger etableres nødvendige udluftnings- og tømmebrønde.

Arbejdsmetoden til etablering af de nye kloakspildevandsledninger er enten gravning (kædegravning) og boring.

Da kloakspildevandsledningerne primært placeres på private arealer på hele strækningen, har der været afholdt ekspropriation med henblik på erhvervelse af rettigheder m.v til etablering af kloakspildevandsledningen. Ekspropriationen er afsluttet, og der er stort set indgået forlig med samtlige berørte lodsejere.

Sørvad-Vejvad-Aulum (Grønningen): AUG-DEC 2020

Udførende entreprenør

Ivan Jakobsen A/S
Farvervej 13
7600 Struer

Kontaktperson: Jesper Heesgaard, tlf. 2141 4330

Pumpefirmaet Xylem leverer pumpestationer, udluftningsbrønde og tømmebrønde m.v.

Projektleder for Herning Vand

Carsten Moes Jørgensen

Tlf. 2172 8132

Mail: cmj@herningvand.dk

Daglig TILSYN og kontaktperson (lodsejere) i anlægsperioden

Bjarne Kristensen, Rambøll

Tlf. 5161 2798

Mail: bjkr@ramboll.dk


KLOAK: KLOAKKEN SKAL FORNYES

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladedevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

Påbud udsendt til Etape I – Rubjergvej, Østergaardsallè, Østergaardsvej, Danmarksgade, Rolighedsvej, Tømmergade, Højgade, Fredshegn, Havevej, Ørrevej, Kløvervej, Markvænget, Violvej, Bellisvej, Valmuevej, Lyngen, Jersildvej, Industrivej og Industrivej Nord.

Herning Kommune har på disse veje udsendt påbud om separering af kloak på privatgrund.
Fristen for separering på disse veje er 01.07.2019 – for yderligere information kontakt Herning Kommune.

Etape II                                                                                          +
Kirkegade, Skolegade, Korsholmvej, Markedspladsen, Danmarksgade, Møllestræde, Grønsværen, Rosenvænget og Smedegade:

De berørte gader skal have adskilt regnvand og spildevand på egen grund senest 31. december 2018.

Der fremsendes informationsbrev til de enkelte ejere af ejendomme på ovenstående gader ultimo januar 2019.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for håndtering af regnvand

Fristen er udløbet

Danmarksgade: OKT 2020

Samtidig med kloakprojektet udskiftes der også fjernvarmerør m.v. på Kirkegade og Skolegade.
Spørgsmål kan rettes til Aulum Vand- og Fjernvarmeværk.

Udførende entreprenør (kloak- og fjernvarmeprojekt)

Ole Andersen A/S
Industriparken 32
Lind
7400 Herning

Kontaktperson: Dan Bjørnskov Tlf. 2249 4061

Projektleder for Herning Vand

Carsten Moes Jørgensen

Tlf. 2172 8132

Mail: cmj@herningvand.dk

Daglig TILSYN i anlægsperioden

Frederik Aagaard, Projektleder, COWI

Tlf. 2119 1467

Mail: fraa@cowi.dk

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

Nedsivning

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

Tilladelse til nedsivning

Ansøg om tilladelse til nedsivning her. OBS: Kræver NemID.

Rottebekæmpelse

Inden projektet går i gang, vil vi bekæmpe rotter. Se her, hvad du selv kan gøre, for at sikre din ejendom.