Vestre Vandværk

Vestre Vandværk er det nye­ste vand­værk og blev taget i brug den 22. marts, 1995.

Om os > Vandværker og bor­in­ger > Vestre vand­værk

Vestre Vandværk

Vestre Vandværk er det nye­ste vand­værk og blev taget i brug den 22. marts, 1995 – dagen som er kendt som Vandets Dag. Selvom vand­vær­ket og de til­knyt­te­de bor­in­ger er de nye­ste, er der lidt udfor­dring med pesti­ci­der i nog­le af bor­in­ger­ne. Der blev fun­det DMS og BAM i 3 ud af 5 bor­in­ger. Alle niveau­er lig­ger dog under den til­lad­te græn­se­vær­di på 0,1 µg/l. Læs mere om vand­kva­li­tet og ana­ly­ser her.

Antal boringer 
Råvandskapacitet i timen  450 m³ 
Behandlingskapacitet i timen  400 m³ 
Rentvandsbeholder – volumen  2.400 m³ 
Udpumpningskapacitet i timen  400 m³ 
Drift – økonomi  0,38 kW/m3
pH-justering