Nyhedsarkiv >Trænger din græsplæne til en kærlig hånd?

Nyhed

Trænger din græsplæne til en kærlig hånd?

herning vand prikker

7. april 2021

Så hent en spand gratis og bæredygtig phosphorcare gødning hos herning vand og gør noget godt for både græsplænen og miljøet.

PhosphorCare gød­ning er lavet af Struvit med gen­an­vendt fos­for, som kom­mer ind på ren­se­an­læg­get via spil­de­van­det og ikke må udle­des til vores vand­løb. Den pro­ces kan du læse meget mere om her.

PhosphorCare oplø­ses lang­somt og svi­der der­for ikke græsset.

Forskning har vist, at Struvit har sam­me gød­nings­ef­fekt som tripelsu­per­fos­fat som bru­ges i kunstgødning.

Struvit er god­kendt af NaturErhvervsstyrelsen som gød­ning i Danmark.

Det praktiske

Hvor: PhosPhorCare kan afhen­tes på Ålykkevej 5. Ved den run­de byg­ning på par­ke­rings­plad­sen står en stor grøn behol­der med gød­ning i.

Hvornår: Døgnet rundt fra ons­dag den 7. april og måne­den ud.

Husk: Medbring selv sko­vl og spand.

OBS: Beholderen fyl­des i hver­da­ge­ne. Derfor kan man bekla­ge­lig­vis kom­me til at køre for­gæ­ves i weekenden.

Finder du ikke svar på dit spørgs­mål, er du altid vel­kom­men til at kon­tak­te os på tlf. 9999 2299 eller info@herningvand.dk