Struvitanlæg

Det kræver nye løsninger at sikre en grøn fremtid for vores børn og børnebørn.

Vi har sat os for at forvandle slam med højt indhold af fosfor til bæredygtig gødning. Det færdige produkt hedder PhosphorCare.

Fosfor kommer ind på renseanlæggene med spildevandet og må ikke udledes til vores udløb. Derfor fjerner vi ca. 30 % af fosforen i spildevandet ved at udfælde Struvit, som indeholder 12 % fosfor.

Derudover tilsætter vi fældningskemikalier og bruger ressourcer på at holde fosfor-niveauet nede.

Fosfor, også kendt som phosphor i fagsprog, er et grundstof, der er essentielt for alle levende celler.

Vi skaber med Struvit et biologisk kredsløb, med økonomisk gevinst.

 

Fakta om vores Struvitanlæg

Fra problem til ressource

Det startede som et forsøg med en murerbalje og et par strømpebukser. Struvit voldte store problemer på renseanlæg.  Vi satte os i 2013 for at løse problemet med vores samarbejdspartnere.

Fuldskalaanlæg

Vi indviede vores fuldskala struvitanlæg på Herning Renseanlæg den 10. december 2015. Vi arbejder dagligt på at udvikle produktionen, og målet er at lancere et produkt, der kan sælges i butikker.

Udvinder 30 % fosfor fra spildevandet

 Vi udvinder lige nu 30 % af fosforen. Når vi er færdige med at justere og teste, forventer vi at kunne udvinde helt op til 60%

Undgår stoppede rør

Fosforen kan, som det sammensatte stof struvit, tilstoppe rør, pumper og veksler. Det kan være en stor omkostning for renseanlægget, og sænker ofte renseprocessen.

Store driftsbesparelser

Vores grønne regnskab bliver styrket, samtidig med at vores driftsomkostninger falder. Der er store perspektiver i at gøre affald til ressource. Både for miljøet, regnskabet, jobskabelse og eksport.

Nyt gødningsprodukt

Produktet der skabes kaldes PhosphorCare. Det skal med tiden i handlen som et attraktivt dansk gødningsprodukt.

Hvad er struvit?

Hvad er struvit og fosfor?

  • Struvit er sammensat af fosfor (12,6%), magnesium (10%) og kvælstof (5,6%)
  • Struvit er af Naturstyrelsen godkendt som gødning i Danmark
  • Fosfor er også kendt som phosphor i fagsprog
  • Fosfor er et grundstof med symbolet P og atomnummer 15.
  • Fosfor er et vigtigt brik i alle levende celler, og vigtig i opbygningen af DNA.
  • Fosfor er en knap ressource, der udgraves i miner i bl.a Kina, Marokko og Rusland
  • Fosforressourcen på verdensplan forventes at være udtømt om 50-100 år
  • Vi forventer vores struvitanlæg producerer knap 200 tons gødning om året

Samarbejdspartnere