Vestre vandværk

Det nyeste vandværk i kommunen. Vestre Vandværk blev idriftsat i 1995 på “Vandets dag” den 22. marts. Værket blev opført som afløsning for det gamle Vestre Vandværk på Enghavevej, som blev indviet tilbage i 1907.

 

Antal boringer

5

Råvandskapacitet i timen

450 m3

Behandlingskapacitet i timen

400 m3

Rentvandsbeholder – volumen

2.400 m3

Udpumpningskapacitet i timen

400 m3

Drift – økonomi

0,38 kW/m3

pH-justering