Østre Vandværk

Østre Vandværk er det stør­ste vand­værk af vores tre værker.

Om os > Vandværker og bor­in­ger > Østre vand­værk

Østre Vandværk

Det stør­ste vand­værk i kom­mu­nen. Østre Vandværk blev idrift­sat 1978 som afløs­ning for det gam­le Østre Vandværk på Korsørvej. Boringerne fra det gam­le vand­værk er sta­dig i drift og leve­rer vand til det ny Østre Vandværk.

Antal boringer 
Råvandskapacitet i timen  1.000 m³ 
Behandlingskapacitet i timen  900 m³ 
Rentvandsbeholder – volumen  5.400 m³ 
Udpumpningskapacitet i timen  970 m³ 
Drift – økonomi  0,4 kW/m3
pH-justering