Nyhedsarkiv >Og »barnet« skal hedde…

Nyhed

Og »barnet« skal hedde…

herning vand prikker

20. december 2023

Blandt 190 ind­send­te for­slag har sty­re­grup­pen bag vores nye vand­værk udvalgt vand­vær­kets navn. Derfor har vi i dag holdt dåb og nav­net blev

Løvbakkernes Vandværk

Det bety­der også, at Jan Willem Bosch blev den hel­di­ge vin­der af iPaden, som han har afhen­tet i dag.

Stort til­lyk­ke til Jan med præ­mi­en og stort til­lyk­ke til os alle med vand­vær­kets nye navn.