Nyhedsarkiv >Mød kandidaterne til vores forbrugervalg

Nyhed

Mød kandidaterne til vores forbrugervalg

herning vand prikker

21. februar 2022

Vi kan nu med glæ­de offent­lig­gø­re de fem stær­ke kan­di­da­ter til posten som for­bru­ger­valgt med­lem af vores besty­rel­ser. Kandidaterne er (i alfa­be­tisk rækkefølge):

  • Charles Damholt
  • Christen Dam Larsen
  • John Egebjerg
  • Lise Nielsen
  • Peter Nowack

Du har mulig­hed for at høre mere om kan­di­da­ter­ne og hvad, de vil arbej­de for som for­bru­ger­re­præ­sen­tant, på vores valgsi­de, som du fin­der på lin­ket herunder.