Nyhedsarkiv >Materiale fra Orienteringsmøde for entreprenører og kloakmestre

Nyhed

Materiale fra Orienteringsmøde for entreprenører og kloakmestre

herning vand prikker

7. februar 2023

Torsdag den 2. febru­ar afhold­te vi vores årli­ge møde med kom­mu­nens klo­ak­me­stre og entre­pre­nø­rer, hvor vi ori­en­te­re­de om de anlægs­ak­ti­vi­te­ter, der er på vej, påbud, afle­ve­ring af doku­men­ta­tion for sepa­re­ring på pri­vat ejen­dom, dræn m.m.

Deltog du ikke på mødet, eller er du nys­ger­rig på, hvad der blev talt om, fin­der du præ­sen­ta­tio­nen fra mødet herunder.