Nyhedsarkiv >Materiale fra entreprenørmøde 2022

Nyhed

Materiale fra entreprenørmøde 2022

herning vand prikker

24. marts 2022

Efter to års aflys­nin­ger kun­ne vi ende­lig afhol­de vores sæd­van­li­ge møde med de entre­pre­nø­rer, vi bru­ger på vores projekter.

Her blev snak­ket om sepa­re­ring, klo­ak­dæks­ler, uved­kom­men­de vand på pri­vat grund, TV, digi­ta­le kort og teg­nin­ger, pro­jek­ter og sta­tus fra Herning Vand. 

Gik du glip af mødet, eller har du brug for mate­ri­a­let fra mødet, fin­der du det på lin­ket herunder.