Nyhedsarkiv >Hvad skal Hernings nye vandværk hedde?

Nyhed

Hvad skal Hernings nye vandværk hedde?

herning vand prikker

1. december 2023

1. janu­ar 2027 skal Herning Vands nye vand­værk stå klar til at leve­re rent og sundt drik­ke­vand til bor­ge­re i Herning og omegn. Vi er godt i gang med plan­læg­nin­gen og arbej­det, men vi mang­ler en meget vig­tig detal­je – nem­lig nav­net til det nye vand­værk. Og her har vi brug for din hjælp.

Kom med dit bud på navnet til Hernings nye vandværk og deltag i konkurrencen om en iPad*

Sådan del­ta­ger du
Du del­ta­ger i kon­kur­ren­cen ved at sen­de en mail til pby@herningvand.dk
I mai­len skri­ver du dit for­slag til vand­vær­kets navn samt dit navn og tele­fon­num­mer.
Sidste frist for del­ta­gel­se er ons­dag den 13. decem­ber, 2023.

Kriterier for udvæl­gel­se af nav­net
I udvæl­gel­sen af nav­net læg­ger vi vægt på føl­gen­de kri­te­ri­er:
• Navnet siger noget om vand­vær­kets funk­tion
• Navnet siger noget vand­vær­kets pla­ce­ring
• Navnet sig­na­le­rer, at det er vores (for­bru­ger­nes) vandværk

Praktisk info
Vindernavnet væl­ges af det nye vand­værks sty­re­grup­pe, der består af Hans Erik Kristoffersen (direk­tør, Herning Vand), Benny Nielsen (afde­lings­chef Plan & Projekt, Herning Vand), Morten Fiskbæk Larsen (afde­lings­chef Produktion, Herning Vand) og Michael Chr. Hansen (Forretningschef, Niras). Er der fle­re bud på vin­der­nav­net, træk­ker vi lod om præ­mi­en. Vindernavnet fin­des sene­st ons­dag den 20. decem­ber, hvor­ef­ter vin­de­ren kon­tak­tes direkte.

*Præmien kan ikke ombyt­tes til kon­tan­ter eller andre pro­duk­ter og er ikke omfat­tet af rek­la­ma­tions­ret­ten eller garanti.