Nyhedsarkiv >Et uroligt 2022 har også sat sit præg på Herning Vands regnskab

Nyhed

Et uroligt 2022 har også sat sit præg på Herning Vands regnskab

herning vand prikker

11. maj 2023

Som alle andre har kri­gen i Ukraine og de der­af føl­gen­de pris­stig­nin­ger på stort set alt også haft betyd­ning for vores 2022 regn­skab, som viser en net­toom­sæt­ning på 193 mio. kr. og et resul­tat efter skat på 23,9 mio. kr.

Vil du dyk­ke ned i tal­le­ne og læse mere om vores stra­te­gi og de man­ge pro­jek­ter, vi hver dag beskæf­ti­ger os med for at sik­re sundt vand, fin­der du vores Årsrapport 2022 på lin­ket herunder.

God læse­lyst 🙂