Nyhedsarkiv >Du kan trygt drikke vandet i Herning

Nyhed

Du kan trygt drikke vandet i Herning

herning vand prikker

5. august 2022

De fle­ste har nok hørt ordet PFAS den­ne som­mer, der desvær­re duk­ker op i drik­ke­van­det fle­re ste­der i Danmark.

Men får du drik­ke­vand fra Herning Vand kan du være tryg. Vi sik­rer nem­lig, at van­det, du drik­ker, er rent og sundt. Vi har sene­st testet van­det fra vores tre vand­vær­ker den 15. juni 2022. Der er ikke fun­det PFAS i målin­ger­ne. Du kan der­for roligt drik­ke van­det i Herning uden at bekym­re dig om PFAS. 

Du kan des­u­den være sik­ker på, at er der noget galt, vil­le vi øje­blik­ke­ligt mel­de det ud.

Har du lyst til at dyk­ke ned i de ana­ly­ser, vi løben­de tager af van­det ved vores bor­in­ger, drik­ke­van­det og det ren­se­de spil­de­vand, er vores ana­ly­ser offent­lig til­gæn­ge­li­ge på vores web­s­i­te og via Geus – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Har du yder­li­ge­re spørgs­mål, er vi altid klar til at besva­re dem.