Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Titel:
  Vandbrud

 • Dato:
  27-12-2023

 • Besked:
  Til for­bru­ge­re ved Herning: Hjortemarken, Hjortehøj, Kroghøjvej, Merrildvej, Nøvlingvej, Sinding Hovedgade, Skoletoften, Sofiedalvej, Søvndalvej, Visgårdvej, Ørrevej, Ørrevænget

  Der er opstå­et et akut vand­brud i Sinding. Der vil der­for være lavt tryk og usta­bil vand­for­sy­ning det meste af dagen.

  Efter afbry­del­se af drik­ke­vands­for­sy­ning kan van­det være mis­far­vet, og der kan fore­kom­me luft i syste­met. Er det­te til­fæl­det, anbe­fa­ler vi at skyl­le fra nær­me­ste hane efter måle­ren, ind­til van­det igen er klart og løber nor­malt.

  Med ven­lig hil­sen
  Herning Vand

  PS. Har din nabo fået den­ne besked? Hvis nej så kan de regi­stre­re sig via vores hjem­mesi­de (https://herningvand.dk/driftforstyrrelser/#). Du kan i øvrigt også til­mel­de dig infor­ma­tion om f.eks. drifts­for­styr­rel­ser ved dit som­mer­hus eller arbejdsplads.