Nyhedsarkiv >Det varme og tørre vejr kan udløse en alarm fra os

Nyhed

Det varme og tørre vejr kan udløse en alarm fra os

herning vand prikker

6. juni 2023

Sommeren er for alvor over os, og de man­ge sol­ti­mer bety­der, at du måske bru­ger en del vand på de tør­sten­de blom­ster i haven eller til at køle unger­ne ned i badebassinet.

Har du en fjer­n­af­læst måler fra os og er til­meldt vores alarm­ser­vi­ce, skal du der­for være opmærk­som på, at det ekstra vand­for­brug kan udlø­se en alarm på sms/mail om, at dit vand­for­brug er højt.

To typer af alarmer

Vi sen­der to typer af alar­mer. Brudalarmen mod­ta­ger du, hvis du har et vand­for­brug på 500 liter på en time. Dvs. at hvis du f.eks. fyl­der et bade­bas­sin, vil det udlø­se en bru­da­larm. Lækagealarmen får du, hvis din vand­må­ler ikke har stå­et stil­le i 24 timer. Det kan f.eks. skyl­des, at du ikke har fået luk­ket helt for vandslan­gen efter at have van­det haven.

Hvad gør du, når du mod­ta­ger en alarm?

Når du mod­ta­ger en alarm, anbe­fa­ler vi, at du tjek­ker alle haner og toilet­ter, så du sik­rer, at der ikke er noget, der står og løber. Du kan også altid log­ge på MIN SIDE og se for­bru­get på din måler. Her kan du også fin­de ud af, om det en enkelt stå­en­de hæn­del­se, som f.eks. bade­bas­si­net, eller om du har noget, der står og løbet konstant.

Har du ikke net­op brugt en stor mæng­de vand eller fun­det en hane, der ikke var luk­ket helt, så husk at en alarm også kan bety­de, at der er noget galt med din instal­la­tion. I så fald skal du have fat i din VVS’er for at få udbed­ret skaden.

Er du ikke til­meldt SMS-service?

Er du ikke til­meldt vores ser­vi­ce, skal du på grund af GDPR-reglerne selv gøre det på MIN SIDE. Brugernavn og pas­sword fin­der du på din sene­ste faktura.

Vil du vide mere?

Vil du læse mere om alar­mer og SMS-service, fin­der du en mas­se rele­vant info på vores web­s­i­te. Du er også altid vel­kom­men til at kon­tak­te vores Kundeservice på tlf. 9999 2299 eller info@herningvand.dk