Nyhedsarkiv >Vi holder julelukket

Nyhed

Vi holder julelukket

herning vand prikker

20. december 2021

Kære Kunder, Forretningsforbindelser og Samarbejdspartnere

Der er ikke man­ge dage til den 24. decem­ber, og os hos Herning Vand har så småt fun­det nis­se­hu­en frem, sat kar­to­f­ler­ne over og rid­set flæ­ske­s­te­gen. Vi går på jule­fe­rie den 22. decem­ber, hvil­ket bety­der, at tele­fo­nen og kon­to­ret har lukket

Torsdag den 23. decem­ber samt mel­lem jul og nytår

Du har som altid mulig­hed for at skri­ve til os på info@herningvand.dk med dit navn og tele­fon­num­mer og hvad hen­ven­del­sen dre­jer sig om. Så kon­tak­ter vi dig hur­tigst muligt efter nytår.

Du kan også på vores hjem­mesi­de www.herningvand.dk fin­de mas­ser af nyt­tig info om reg­nin­ger, flyt­nin­ger, klo­ak­se­pa­re­ring, vand­for­brug osv.

Husk – vores vagt­te­le­fon er KUN til aku­t­te hen­ven­del­ser som eksem­pel­vis vandbrud.

VI ØNSKER JER ALLE EN GLÆDELIG JUL SAMT ET LYKKEBRINGENDE NYTÅR