Nyhedsarkiv >Vi holder julelukket

Nyhed

Vi holder julelukket

herning vand prikker

21. december 2023

Når klok­ken slår 12 fre­dag den 22. decem­ber, går vi her hos Herning Vand på jule­fe­rie. Det bety­der, at der er luk­ket på tele­fo­nen og for per­son­lig hen­ven­del­se til og med den 1. janu­ar, 2024. 

Sender du en mail til vores hoved­mail eller en ansat, lover vi at besva­re den­ne, når vi er retur på kon­to­ret tirs­dag den 2. janu­ar, 2024.