Nyhedsarkiv >Vi er tilbage på pinden

Nyhed

Vi er tilbage på pinden

herning vand prikker

5. oktober 2020

De nega­ti­ve Covid-19 resul­ta­ter er henover wee­ken­den tik­ket ind hos de fle­ste Herning Vand (enkel­te mang­ler sta­dig svar), og der­for er vi til­ba­ge på kon­to­ret, og tele­fo­ner­ne er åbne som normalt.

Vi glæ­der os til at se jer på Ålykkevej eller tale med jer i telefonen.