Nyhedsarkiv >Vi arbejder på din årsafregning for 2018

Nyhed

Vi arbejder på din årsafregning for 2018

herning vand prikker

17. januar 2019

Vi er i gang med at lave din års­af­reg­ning for 2018 – Din års­af­reg­ning er en opgø­rel­se over dit sam­le­de for­brug for vand og klo­ak i 2018. 

Vi for­ven­ter, at du får din års­af­reg­ning medio febru­ar 2019

Er du for­sy­net med vand fra et pri­vat vand­værk, mod­ta­ger du din års­af­reg­ning  i takt med, at måler­da­ta fra de enkel­te vand­vær­ker leve­res til os.

Har du e‑Boks, skal du tjek­ke, om din års­af­reg­ning er leve­ret der­til. Har du ikke regi­stre­ret Herning Vand i e‑boks, kan du hur­tigt og nemt gøre det her. Du kan også via MIN SIDE til­mel­de dig fak­tu­ra på mail, eller til­mel­de din reg­ning til Betalingsservice. Så bli­ver den betalt auto­ma­tisk, når du mod­ta­ger den.

Du bru­ger dit kun­de­num­mer og din til­del­te kode som login på MIN SIDE. Efter før­ste besøg kan du bru­ge dit NemID til login.

Forstå din års­af­reg­ning her.

Brug vores pris­be­reg­ner til at bereg­ne din pris her.