Nyhedsarkiv >Vand over og vand under til årets Åbent Hus

Nyhed

Vand over og vand under til årets Åbent Hus

herning vand prikker

9. september 2019

Vand fra oven var ingen hin­dring for et vel­be­søgt Åbent Hus arran­ge­ment i lør­dags. Omkring 250 men­ne­sker var nem­lig for­bi Ålykkevej for blandt andet at se, hvor deres spil­de­vand bli­ver ren­set, stil­le spørgs­mål til sepa­re­ring og alarm­ser­vi­ce samt få en prø­ve med hjem på PhosphorCare – vores mil­jø­ven­li­ge gødningsprodukt.

Vi tak­ker alle de frem­mød­te for en fin dag med stor spør­ge­lyst og interesse.

Her føl­ger lidt bil­le­der fra dagen.