Ungdommens stemme skal runge ind i fremtiden


Vi har i Herning Vand besluttet at lytte til, forstå og lade os inspirere af vores fremtidige kunder.

Vi søger 6 – 10 unge mellem 16 – 19 år, der repræsenterer folkeskolerne, erhvervsuddannelserne, HF og gymnasierne i Herning Kommune og som gerne vil være med til at sætte verdensmål på dagsordenen.

Ideen er et ungdomspanel, der skal mødes 3-4 gange om året og diskutere fremtidens vandforsyning, verdensmål og gerne komme med nye ideer og indspark.

I første omgang vil vores bestyrelse gerne have et oplæg til, hvordan de unge selv tænker, at ungdomspanelet skal formes og hvordan deres ideer skal bruges i det daglige arbejde hos Herning Vand.

Vi arrangerer derfor et opstartsmøde den 26. marts 2019, hvor de unge skal præsenteres for ideen og selv komme med ideer til en beskrivelse af arbejdsopgaver og format på ungdomspanelet.

Vi håber, at rigtig mange af vores fremtidige kunder melder sig.

Er du mellem 16 – 19 år, og har du lyst til at inspirere vores bestyrelse til at lytte til dine ideer i forbindelse med vores arbejde med de fire verdensmål:

4. Kvalitetsuddannelse

6. Rent vand og sanitet

13. Klimaindsats

17. Partnerskaber for handling

Så meld dig til vores opstartsmøde den 26. marts 2019 kl. 15.30

Du behøver ikke andre forudsætninger end, at du bor i Herning Kommune, er mellem 16-19 år og besidder en god portion nysgerrighed.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til vores direktør Niels Møller Jensen. (nmj@herningvand.dk)

Oplys dit navn, bopæl, alder og hvor du går i skole til dagligt.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

BAGGRUND

  • Ideen om ungdomspanelet udspringer fra en workshop vi afholdte den 30. januar 2019. Her havde vi samlet et udpluk der repræsenterede fremtidens kunder, samarbejdspartnere, erhvervskunder og medarbejdere ved Herning Vand. Den fælles mission var at generere ideer til tiltag, der skal styrke vores arbejde med vores fire udvalgte verdensmål.
  • Ungdomspanelet var en af de ideer, vi besluttede at arbejde videre med. Formatet for vores ungdomspanel er endnu ikke fastlagt. Vi ønsker, at de unge selv er med til at forme det.
  • Fremtidens kunder er vigtige for os. De har endnu ikke et selvstændigt kundenummer så udover rundvisninger, er det sjældent, vi hører deres feedback på vores arbejde. Det skal ungdomspanelet gøre noget ved.