Nyhedsarkiv >Ungdommens stemme skal runge ind i fremtiden

Nyhed

Ungdommens stemme skal runge ind i fremtiden

herning vand prikker

20. marts 2019

Er du mel­lem 16 – 19 år, og har du lyst til at inspi­re­re vores besty­rel­se til at lyt­te til dine ide­er i for­bin­del­se med vores arbej­de med de fire verdensmål:

4. Kvalitetsuddannelse

6. Rent vand og sanitet

13. Klimaindsats

17. Partnerskaber for handling

Så meld dig til vores opstart­s­mø­de den 26. marts 2019 kl. 15.30

Du behø­ver ikke andre for­ud­sæt­nin­ger end, at du bor i Herning Kommune, er mel­lem 16 – 19 år og besid­der en god por­tion nysgerrighed.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til vores direktør Niels Møller Jensen. (nmj@herningvand.dk)

Oplys dit navn, bopæl, alder og hvor du går i sko­le til dagligt.

Vi glæ­der os til at høre fra dig.