Nyhedsarkiv >Tekniske forstyrrelser sender alarmer til vores kunder

Nyhed

Tekniske forstyrrelser sender alarmer til vores kunder

herning vand prikker

12. april 2019

12.04.2019

Du behø­ver ikke være bekym­ret, hvis du i løbet af de næste par dage mod­ta­ger en alarm fra os omkring dit for­brug. Vi har desvær­re haft tek­ni­ske for­styr­rel­ser på vores net­værk, og det bety­der at data omkring dit vand­for­brug har opho­bet sig i sky­en og nu bli­ver sendt afsted som sam­let forbrug.

Det bety­der at vores auto­ma­ti­ske udsen­del­se læser det som ekstra højt for­brug og sen­der en alarm til dig.

Vi bekla­ger meget ulejligheden.

Læs mere om vores alarm­ser­vi­ce her.