Nyhedsarkiv >Tak for besøget og tillykke til…

Nyhed

Tak for besøget og tillykke til…

herning vand prikker

5. september 2022

Til jer der valg­te at bru­ge en del af jeres lør­dag på at besø­ge os for at lære mere om, hvad der sker bag heg­net på Ålykkevej 5.

Det er svært at ham­le op med blå blink, eks­plo­sio­ner og Sea Hawk heli­kop­te­re, som vores nabo­er diske­de op med, men vi er gla­de for at cir­ka 250 af jer valg­te at tage et smut på den anden side af vej­en. Vi håber, I blev lidt klo­ge­re på vores arbej­de for at sik­re sundt vand i hanen og en mil­jø­ven­lig rens­ning af spildevandet.

Gæst ved Åbent Hus

»Det er godt at I hol­der åbent hus, det er med til at for­bru­ge­ren og folk gene­relt får en for­stå­el­se for hvor­dan vand og spe­ci­elt rens­ning af spil­de­vand fun­ge­re. Det er også med til at for­tæl­le hvor­for der skal sepa­re­res og det er afled­nin­gen der er den dyre del. Det er også rart at se de med­ar­bej­der i har, bræn­der for deres arbej­de og vil det bed­ste for kunderne.«

Vinderen blev

I for­bin­del­se med Åbent Hus afhold­te vi en lil­le kon­kur­ren­ce, hvor man ved at sva­re på 10 spørgs­mål om Herning Vand kun­ne vin­de et gave­kort på 750 kr. til Herning Cityforening. Den hel­di­ge vin­der blev Mia Mulle Hansen – stort tillykke.