Nyhedsarkiv >Sommerferie på telefon og email

Nyhed

Sommerferie på telefon og email

herning vand prikker

14. juli 2021

I uge 29, 30 og 31 hol­der langt stør­ste­delen af Herning Vands per­so­na­le som­mer­fe­rie. Det bety­der føl­gen­de for mulig­he­den for at kom­me i kon­takt med os:

Vores hoved­num­mer 9999 2299 er åbent som nor­malt i tele­fon­ti­den man­dag til tors­dag kl. 9 til 15, og fre­dag fra kl. 9 til 12. På grund af begræn­set beman­ding kan du bli­ve mødt af ven­te­tid eller et for­gæ­ves opkald. Prøv igen lidt senere.

Det er som altid muligt at sen­de os en email på info@herningvand.dk. Vær dog obs på, at emai­len på grund af som­mer­fe­rie først vil bli­ve besva­ret i uge 32. Dette vil også frem­gå af det autosvar, du vil modtage.

God som­mer.