Nyhedsarkiv >Solen kiggede også med til årets Åbent Hus

Nyhed

Solen kiggede også med til årets Åbent Hus

herning vand prikker

4. september 2023

Sædvanen tro bød før­ste lør­dag i sep­tem­ber på Åbent Hus hos os på Ålykkevej. Og i år hav­de solen bestemt sig at være med, så dagens tre rund­vis­nin­ger fore­gik i sol­rigt og lunt vejr.

Rundvisningerne var vel­be­søg­te, og der var liv­lig akti­vi­tet i kon­tor­byg­nin­gen, hvor der kun­ne stil­les spørgs­mål til både drik­ke­vand, sepa­re­ring og vand i kæl­de­ren, inden man til sidst kun­ne nyde en kop kaf­fe sam­men med vores dyg­ti­ge kan­ti­ne­per­so­na­les lækre kager.

Konkurrencen blev vun­det af…

I for­bin­del­se med Åbent Hus hav­de vi en lil­le kon­kur­ren­ce, hvor man ved at sva­re på 10 spørgs­mål om Herning Vand, kun­ne vin­de et gave­kort på 750kr. til Herning City. Den hel­di­ge vin­der blev Per Nielsen (vin­de­ren er informeret).